Výcvik ve sportovní kynologii u nás probíhá individuální formou.  Vždy záleží na dohodě jednotlivých psovodů, kdo a jak pomůže. Výcvik v organizovaných skupinách zde už dlouhou dobu nemáme, snažíme se přizpůsobovat moderním trendům.
 Protože v naší ZKO fungují dva různé kynologické sporty, jsou pro každý z nich vyhrazeny dny v týdnu. Podle vyhrazeného dne má ten který sport přednostní právo na využívání cvičební plochy.

Sportovní kynologie

úterý
středa
čtvrtek ( od 11,00 hodin většinou vyhrazeno pro obrany)
sobota

image

Agility

Pondělí
Pátek
Neděle

image