Akce v areálu ZKO

 V této rubrice členové naleznou informace o akcích v areálu ZKO Kutná Hora. V levém sloupci jsou dlouhodobě plánované akce a v pravém aktuálně plánované (u nich bude jméno člena, u kterého se lze informovat o časech a možnostech využití cvičební plochy).
  
Trénink s návštěvou se musí konzultovat a zadat s předstihem (ohledně podmínek a uveřejnění) u předsedy. Jde o tréninky neobvyklé nebo v neobvyklou dobu, nelze zadávat tréninky našich členů tak, že by jsme si chtěli zarezervovat plochu jen pro sebe.
 Každý čtvrtek probíhá nácvik obran - info Michaela Dvořáková.
 Kontakty lze získat u předsedy.

AKCE 2023

  • 26.3.2023                      Brigáda od 8,30 hod.
  • 31.3. – 2.4.2023            pronájem Jelínková
  • 7.4. – 9.4.2023              víkend Kociánová - posunuto o den
  • 15.4. – 16.4.2023          závody agility
  • 23.4.2023                      zkoušky z výkonu 
  • 13.5. a 14.5.2023          Brigáda
  • 11.6.2023                      Brigáda
  • 17.6. – 18.6.2023          pronájem ČKS (školení rozhodčích)
  • 20.6. – 25.6.2023           Kociánová
  • 1.7. (12,00hod.) - 2.7.    Svobodová
  • 2.7. – 8.7.2023               Vaváková
  • 8.7. – 16.7.2023             Matoušek
  • 21.7. - 22.7.2023            pronájem
  • 5.8. – 13.8.2023             Novotný
  • 19.8. – 27.8.2023           Matoušková
  • 6.10.2023                       zkoušky z výkonu (celý den)
  • 7.10.2023                       Brigáda od 8,30 hod.
  • 14.10.2023                     závody agility
  • 26.11.2023                     Brigáda od 8,30 hod.

 Zadané tréninky návštěv

24.5.2023 (středa) 10,00 - 13,00 - Peterka
29.5.2023 (pondělí) - Kociánová /agility/
7.6.2023 (středa) 10,00 - 13,00 - Peterka
14.6.2023 (středa) od 15,00 hod. trénink obran
13.10.2023 (pátek) 11,00 - 15,00 hod. - Čadinová