O nás

 V naší ZKO se zabýváme především sportovní kynologií a tréninkem agility. Ve sportovní kynologii v největší míře cvičíme podle Mezinárodního zkušebního řádu, ale nevyhýbáme se ani Národnímu zkušebnímu řádu.

  Cvičiště ZKO se nachází na jižním kraji Kutné Hory, v oblasti lesní zóny. Ze tří stran je obklopeno listnatým lesem, který je protkán mnoha cestami a cestičkami, které jsou využívány jak obyvateli města k procházkám nebo sportovním aktivitám, tak námi k venčení psů. Asi 50 metrů za cvičištěm vede naučná stezka – jižní okruh Stříbrné stezky. Ve stejné vzdálenosti je také loučka, kde nedávno Česká televize natáčela závěrečné scény trilogie Jan Hus. Příjezd ke cvičišti vede od silnice 126 (směr Zruč nad Sázavou) z úrovně firmy Foxconn po úzké asfaltové cestě podél lesa a je necelý kilometr dlouhý, zakončený malým parkovištěm před areálem.
 Samotné cvičiště je celé oplocené na pozemcích o rozloze 1,3 hektaru. Areál je plotem rozdělen také uvnitř, je oddělena cvičební plocha (cca 120 m x 85 m) od prostoru, ve kterém se nachází klubovna, ubytovací budova, kotce a touto částí se do areálu vchází. V zimním období, kdy jsou dny krátké, je  využíváno osvětlení cvičební plochy. Odkládacích kotců zde máme 54, což připomíná dobu, kdy zde byly pořádány výběrové soutěže a kterou nám ukončil požár klubovny počátkem roku 2006. Stará klubovna musela být zlikvidována a na jejím místě budujeme od roku 2008 klubovnu novou. Zpočátku stavba postupovala poměrně rychlým tempem, ale jak docházely finance z pojistné události, zpomalovaly se i dokončovací práce. Nyní zbývá dokončit vstup do budovy, což je spojeno s úpravami terénu okolo klubovny. Postup a rychlost prací je limitován finančními možnostmi organizace.
 Při vícedenních výcvikových akcích v areálu může přespat v ubytovací budově a dvou buňkách cca 30 lidí. Mají k dispozici dva sprchové kouty, venkovní WC a nové sociální zázemí v klubovně. V klubovně je také vybavená kuchyňka a v chladnějších dnech si lze zatopit v krbových kamnech. V ubytovacích prostorách fungují elektrické přímotopy.