Logo konečné.jpg
 
 
  V současné době tyto stránky spravuje a tvoří Petr Lodinský a je i autorem většiny fotografií. Všichni jsme amatéři, takže budeme rádi za každý podnět ke zlepšení vzhledu a obsahu těchto stránek. Psát je možno do rubriky "Fórum" nebo na e-mail: petr.lodinsky@atlas.cz

Sportovní kynologie

Novinky

Jan Šmoldas
Jan Šmoldas
17.4.2022
 
 Po krátké době musím oznámit všem členům ZKO Kutná Hora další smutnou zprávu, která se k nám dostala se zpožděním. Koncem března letošního roku nás navždy opustil Jan Šmoldas. Byl dlouholetým členem kutnohorské kynologie. Do historie ZKO se zapsal nesmazatelně jako sportovní reprezentant, výcvikář, funkcionář a hlavně jako přítel. Na jeho vlastní žádost se nekonalo žádné poslední rozloučení, proto mu všichni věnujme tichou vzpomínku, kterou vyjádříme poděkování za jeho celoživotní přínos pro naši organizaci.
Petr Lodinský

 
.

 
4.8.2021
 Poslední červencovou sobotu jsme pro Český kynologický svaz pořádali "Školení adeptů na funkci rozhodčího výkonu". Akce se zúčastnili dvě desítky členů ČKS z celé republiky. Znalosti čerpali z přednášek předsedy výcvikové komise ČKS a mezinárodního rozhodčího pana Theodora Krajčího a všem známého dlouholetého rozhodčího, člena výcvikové komise pana Luboše Jánského. Nejdříve se všichni věnovali teorii včetně rozborů videoukázek a v odpoledních hodinách došlo i na praxi, kde si měli možnost vyzkoušet reálné posouzení výkonu psů a psovodů. Museli provést nejen bodování, ale i předvedený výkon slovně vyhodnotit. Toto si mohli vyzkoušet i s použitím zvukové aparatury, aby je v budoucnu mikrofon nezaskočil, protože ne každý se napoprvé vyrovná se vzdálenější reprodukcí.

.
 
IMG_5818.JPG
IMG_5823.JPG
IMG_5824.JPG
IMG_5833.JPG
IMG_5839.JPG
IMG_5843.JPG
IMG_5816.JPG
IMG_5822.JPG
.


25.12.2020
 Rok 2020 končí a na jeho podstatnou část bychom asi nejraději zapomněli a vymazali z našeho života. Většina roku byla poznamenána různými zákazy a omezeními, což velkou měrou ovlivnilo veškeré dění v naší kynologii. Většinu akcí jsme museli zrušit nejen v rámci celé organizace, ale i jednotlivci přišli např. o mistrovství světa, na které se kvalifikovali.
 V roce 2020 nám alespoň vyšla největší z plánovaných událostí – pořádání Mistrovství ČR ZVV3 v měsíci září. Přípravy nebyly vůbec jednoduché, protože na jaře se nemohly pořádat výběrové soutěže pro toto M ČR a bylo rozhodnuto, že účastnit se mohou bez výběru všichni přihlášení. To podstatně navýšilo počet startujících a bylo to na samé hranici zvladatelnosti dvoudenní soutěže. Během příprav nás docela strašila možnost, že v souvislosti s pandemií bude akce na poslední chvíli zrušena a my přijdeme o finance vložené do zajištění této akce. Nakonec vše dobře dopadlo a mistrovství za zpřísněných protiepidemických opatření proběhla. Za úspěšnou realizaci tohoto projektu patří poděkování našim členům a samozřejmě sponzorům i spolupracujícím subjektům.
 Před námi je rok 2021 a je hodně těžké mít v této době nějaké plány. Protože se musí s předstihem dělat kalendář významných kynologických akcí, my ji tam máme v polovině září a bude to výběrová soutěž pro M ČR IGP3 2022. Tyto výběrové soutěže jsou na pořádání a zajištění ještě náročnější, než bylo letošní M ČR ZVV3. Budu věřit, že epidemie poleví a my budeme moci prověřit své schopnosti. Věřím, že se současným kolektivem to zvládneme.
 Do nového roku přeji všem, aby to byl rok lepší minulého, aby se každý mohl naplno věnovat svým cílům a všichni jsme jím prošli ve zdraví.
 

.
2.2.2020
 
 Rok 2020 jsme tradičně zahájili členskou schůzí, kde jsme se ohlédli za minulým rokem a nastínili naše plány pro letošek. V areálu chystáme hodně akcí, já zmíním ty nejdůležitější. Koncem března máme naplánovány zkoušky z výkonu a hned následující den brigádu, při které bychom měli připravit vše potřebné pro závody agility „O Kutnohorský groš“. Ty jsou ohlášeny na neděli 5.4.2020 a vzhledem k jejich oblíbenosti očekáváme účast mnoha soutěžících. Agility se u nás bude prezentovat ještě jednou na podzim. Bude to 10. října. Nejdůležitější naše akce je pořádání Mistrovství ČR ZVV3, které bude probíhat od 11.9. do 13.9.2020. V roce 2018 jsme s touto soutěží nasbírali hodně zkušeností, takže věřím, že po pořadatelské stránce budeme ještě lepší.
 Soutěžní aktivita našich členů se bude odvíjet od aktuální formy. V loňském roce si Iva Čadinová svými výkony řekla o účast na Mistrovství světa boxerů. ATIBOX WM IGP se letos koná v Polsku a Iva zde bude reprezentovat ČR ve dnech 17.4. – 19.4.2020. Další naši členové budou o účast na vrcholových akcích bojovat na výběrových soutěžích. Předpokládám účast tří členů v IGP 3 a dvou členů ve stopařích. Všem přeji mnoho úspěchů a zdravé psy.
 Náš areál má dobré zázemí, takže je často využíván ke školení pro středočeskou krajskou organizaci. V prosinci jsme zajišťovali školení a zkoušky kladečů stop, v letošním roce je předpoklad uskutečnění zkoušek a prolongace figurantů a v jednání je seminář pro začínající figuranty.
.
10.11.2019
 
 Už uplynulo hodně času od minulé aktualizace této rubriky. Rozhodně jsme v té době nespali, proběhlo několik akcí v areálu a naši členové se připravují k dalším vystoupením na kynologických soutěžích národního i mezinárodního charakteru. Prázdniny u nás bývají klidnější, ale v letošním roce jsme během nich pořádali menší závody agility. Probíhaly v pátečním odpoledni a podvečeru 19. července a protože se začínalo až odpoledne, počet startujících byl omezený podle propočtů, aby se vše stihlo za denního světla. Spočítáno bylo výborně a všechny běhy se zvládly podle plánu. Po prázdninách jsme si odbyli nějaké brigády, abychom areál připravili k dalším akcím. V neděli 8.9. to byly další závody agility, tentokráte trojzkoušky. Jak bývá zvykem, závodníci se do Kutné Hory sjeli ze všech koutů republiky. Všechny letošní závody agility sponzorovala firma Profizoo.cz a na jarních závodech se podílelo Město Kutná Hora.
 V sobotu 14.9.2019 jsme pořádali zkoušky z výkonu, kterých se účastnili především naši psovodi a zopakovali jsme si to ještě 2.11.2019. Nejnáročnější akcí po prázdninách bylo pořádání Výběrové soutěže stopařů pro Mistrovství republiky. Jedná se o dvoudenní akci, kde psovodi absolvují v každém dni jednu tři hodiny starou cizí stopu a na jiném terénu. Stopy posuzuje každý den jiný rozhodčí a s ohledem na spravedlivé bodování pro všechny závodníky, stejní dva rozhodčí posuzují všechny výběrové soutěže. S pořádáním tohoto závodu máme zkušenosti z roku 2017 a díky nim jsme ho pořadatelsky zvládli bez zaváhání. Hlavním sponzorem stopařských výběráků je firma VAFO se svým krmivem BRIT. Musím zmínit, že vysokou úroveň soutěže v Kutné Hoře nám pomohly zajistit vysoce kvalitní prostory pro kladení stop a za spolupráci děkujeme firmám
Národní hřebčín Kladruby nad Labem   
PIAS Suchdol, a.s.

.
 
Stopaři

Stopaři

Stopaři

Stopaři

Stopaři

Stopaři

Stopaři

Stopaři

Stopaři

Stopaři

Stopaři

Stopaři

Stopaři

Stopaři

Stopaři

Stopaři

 
.20.4.2019
 Duben ještě není u konce a my máme už za sebou několik akcí. Poslední březnový víkend jsme měli brigádu zaměřenou na jarní úklid areálu a jeho přípravu na zkoušky z výkonu a hlavně na závody agility. Sešli jsme se ve vysokém počtu, takže jsme vše naplánované stihli a nějaké věci udělali i navíc. Nyní už ale k účasti našich členů na sportovních akcích.
 Výběrová soutěž na Mistrovství ČR IGP 2019 (letos máme nový mezinárodní zkušební řád IGP, který nahradil IPO) s účastí Martina Matouška se konala 30.3. a 31.3. v Roudnici. Martin zahájil tuto soutěž poslušností s výborným bodovým hodnocením. Následovala obrana, ve které po hezkém začátku přišla v závěrečném cviku chyba znamenající konec. Fena Vicky zadržela figuranta tak hezky, že ho už nepustila a to znamená jediné - celková diskvalifikace.
 Zkoušky z výkonu skládali naši členové v sobotu 6.4.2019. Nastoupilo k nim celkem 9 psovodů a z toho sedm jich bylo ze ZKO K. Hora. Osm účastníků zkoušku splnilo - z našich členů všichni, takže vše dopadlo podle plánu.
 Hned následující den v areálu proběhly závody agility konané s podporou Města Kutná Hora a sponzorované firmou Profizoo.cz. Na závodech se představilo na osmdesát týmů z ČR a v jejich rámci probíhalo M ČR plemene Český strakatý pes. Akce byla už tradičně velice dobře připravená, vše probíhalo k všeobecné spokojenosti. Naši agiliťáci už mají s pořádáním závodů zkušenosti, takže většina se stihla i zapojit do soutěžního klání.
 Minulý víkend 13.4. - 14.4.2019 se v Itálii konalo Mistrovství světa plemene Německý boxer ATIBOX 2019. Na tuto akci se kvalifikovala naše členka Iva Čadinová, pro kterou to byl debut na mezinárodní scéně. Na akci určitě odjížděla s obrovskou trémou. Sice měla "natrénováno", ale přeci jen to je poprvé. Nakonec se vše vydařilo a Iva si z Itálie přivezla 7.místo v jednotlivcích a 3.místo v týmech. Z reprezentačního družstva ČR byla nejlepší a patří jí VELKÁ GRATULACE..
Zkoušky

Zkoušky

Zkoušky

Zkoušky

Zkoušky

Zkoušky

Zkoušky

Zkoušky

Závody agility

Závody agility

Závody agility

Závody agility

21.2.2019
 
 Rok 2019 jsme zahájili v sobotu 5.1.2019 členskou schůzí, která byla volební. Ještě před volbami do výboru ZKO K. Hora byl vyhodnocen předchozí rok a ten byl po sportovní stránce mimořádně úspěšný, což bylo během roku postupně uváděno v této rubrice a nemá smysl se opakovat. Účast členů na členské schůzi byla solidní a schůze tedy byla usnášeníschopná. Výbor ZKO zůstal sedmičlenný a byl nepatrně obměněn. Jeho nové složení je uvedeno v rubrice "Kontakty".
 Nyní se blíží konec února a hlavně se krátí čas do prvních letošních akcí v našem areálu i akcí sportovních, na kterých budeme mít zastoupení. Letošní sezonu na významných akcích zahájí Martin Matoušek na VS pro MČR IGP, která proběhne 30.3. - 31.3.2019. V polovině dubna, 13.4. - 14.4.2019 se v Itálii koná MS Německých boxerů - ATIBOX IGP 2019 a tam se kvalifikovala Iva Čadinová. Pro Ivu to bude mezinárodní premiéra. Domácí akce začneme zkouškami z výkonu v sobotu 6.4.2019 a hned v neděli 7.4.2019 v areálu proběhnou oficiální závody agility "O kutnohorský groš + MČR plemene Český strakatý pes". Také před námi je tradiční Kurz základní poslušnosti, ale zde ještě nemáme určeno datum zahájení.
.
28.10.2018
 Vzhledem k tomu, že letošní rok je velice bohatý na všemožné události, nestíhám psát do této rubriky. Je toho opět více, takže to vezmu chronologicky.
 V minulém příspěvku jsem opominul úspěch M.- A. Kociánové, která se ve svém posledním roce v juniorských soutěžích zúčastnila Mistrovství Evropy juniorů v agility. Zopakovala si minulý úspěch a znovu domů přivezla titul Mistr Evropy v družstvech.

 Měsíc říjen začal účastí Martina Matouška na Mistrovství světa Německých ovčáků WUSV v Dánském Randers ve dnech 3. - 7.10 2018. Neměl to tam vůbec jednoduché, protože jeho fena hárala a to znamená nemožnost vyslosovat si dobré pořadí. K disciplinám na stadionu se nastupuje odděleně, zcela na konec. Martin se v Dánsku postaral o napínavost soutěže do poslední chvíle, protože v neděli okolo oběda byl už poslední, kdo mohl zamíchat pořadím. Povedlo se a stál na bedně!!!  Domů si přivezl 3. místo a jako bonus 1. místo v soutěži týmů. Pro zajímavost - Mistr světa je V. Ouška, takže Češi byli jako vždy skvělí. WUSV je jedna ze dvou nejprestižnějších světových soutěží ve sportovní kynologii. GRATULUJEME

 13. - 14.10.2018 se Martin Volše zúčastnil Výběrové soutěže na MČR IPO FH ve Veselí nad Lužnicí. Potvrdil zde, že už patří mezi stopaři k republikové špičce a obsadil 2. místo. Tím si zajistil postup na Mistrovství ČR stopařů.

13. - 14.10.2018 se Ondřej Lodinský zúčastnil Mistrovství ČR CMC Belgických ovčáků v Suchdole nad Odrou. Ve sportovní kynologii bezkonkurenčně dominuje v plemeni Belgický ovčák varieta Malinois, ale Ondra má chlupáče variety Tervueren a ti mají na soutěžích této úrovně pramalé zastoupení. Bývají zde tak dva nebo tři. Nicméně oba se s tímto poprali a soutěž dokončili na 16. místě.

14.10.2018 nastoupila Iva Čadinová se svou mladší fenou Německého boxera k první větší soutěži. Soutěžila v nejvyšší kategorii IPO 3 a byla v závodě Justizův memoriál úspěšná. Získala 1. místo a musím zmínit jejích 99 bodů na stopě, což je s boxerem excelentní výkon. Soutěž byla výběrovou pro MS, takže postup. Gratulujeme.

27. - 28.10.2018 se konalo MČR stopařů IPO FH v Otěšicích. Zde nastoupil Martin Volše. Sice ještě nemám mnoho informací z průběhu, ale letos to stopaři měli s ohledem na počasí velice náročné. Martin ale zabojoval a získal 6. místo. Za zmínku jistě stojí, že byl ve své polovině závodníků (podle rozlosování) jediný, který splnil body. Los někdy přinese trochu štěstí, jindy trochu smůly. Gratulujeme

 

WUSV

WUSV

WUSV

WUSV

29.9.2018
 Po delší době zase pár řádků o dění na našem cvičáku. V posledních týdnech jsme žili přípravou Mistrovství ČR ZVV3, které jsme v našem areálu uspořádali ve dnech 22.9. - 23.9.2018. Takto velkou a důležitou akci ZKO nepořádalo už hodně dlouho a z dnešních našich aktivních členů si na něco podobného pamatujeme asi tak dva. Trochu zkušeností jsme nasbírali v loňském roce při pořádání výběrové soutěže na MČR stopařů, ale toto je o úroveň výše a hlavně ZVV3 probíhá jak na cvičišti, tak v terénu při pachových pracech. S hodnocením, jak jsme závod zvládli po pořadatelské stránce, si budeme muset počkat na zpětnou vazbu od účastníků i diváků. Hodnocení ze strany hlavního rozhodčího bylo velice pozitivní.
 Na MČR ZVV3 se z výběrových soutěží kvalifikovalo 23 psovodů, zúčastnilo se jich 22 a byli opravdu z celé republiky. Závod byl rozdělen do dvou dnů, přičemž v jednom dni pes absolvuje stopu a jednom poslušnost a obranu. O dění na place mnoho informací (kromě výsledků - jsou v rubrice MČR) nemohu sdělit - to je úděl pořadatele. Účastníci chtějí průběžné výsledky, chtějí jíst, mít kde spát, bylo to prostě tak, že na sledování výkonů nějak nevycházel čas.
 Během závěrečného ceremoniálu bylo zástupcem Českého kynologického svazu předáno ocenění našemu bývalému předsedovi p. Hnízdovi, který pro kynologii v Kutné Hoře mnoho vykonal a stál u zrodu současného cvičáku.
 Musím zde poděkovat nejen našim členům, kteří se na této akci podíleli a obětovali jí mnoho svého času, ale také sponzorům a spolupracujícím organizacím. Byli to Brit (krmivo), Dog Trace, P-Technik s.r.o., PIAS Suchdol a.s. a Město Kutná Hora.
 Za pár dní nás čekají závody v agility, které se budou konat v neděli 14.10.2018. Ještě před nimi budeme držet pěsti Martinovi Matouškovi, který dnes odcestoval do Dánska na Mistrovství světa Německých ovčáků. Příští víkend má před sebou první velký závod IPO 3 Iva Čadinová se svou fenou Německého boxera. Oběma hodně štěstí.
.
MČR

MČR

MČR

MČR

MČR

MČR

p.Hnízdo

p.Hnízdo

5.7.2018
 
 Po delší době tu máme aktualizaci této rubriky. Není to naší nečinností, ale právě naopak, událostí bylo mnoho.
 Ve dnech 25.4. – 28.4.2018 se ve Slovinsku konalo MS BO FMBB (Mistrovství světa belgických ovčáků) a zde reprezentovala ČR naše členka Klára Matoušková. Ta se do reprezentace naší republiky zařadila hlavně díky svému 3. místu na Mistrovství ČR belgických ovčáků. Ve Slovinsku startovalo 130 závodníků z celého světa a pro Kláru nebylo vůbec jednoduché vyrovnat se s obrovským tlakem, který přináší takto velká soutěž. Tyto tlaky jsou přímo úměrné úspěšnosti a úrovni české kynologie na mezinárodním poli. Klára ale vše zvládla a po vyrovnaných výkonech ve všech disciplínách ji v konečném pořadí patřilo 32. místo.
 Nemohu opomenout konání zkoušek z výkonu v naší ZKO. Ty jsme pořádali v neděli 6.5.2018. Ke zkouškám nastoupilo šest psovodů a všichni byli úspěšní v následujících zkouškách. J. Peterová BH, L. Lodinská ZZO1, M. Dvořáková APr2, M. Římek ZVV1, I. Čadinová IPO3, M. Matoušek IPO3.
 V minulém příspěvku jsem psal o MUDr. Kateřině Rackové, letošní mistryni světa německých boxerů v IPO3. Ta tímto titulem získala právo startu na MS FCI IPO všech plemen, které se koná v Itálii ve dnech 12.9. – 16.9.2018. Start německého boxera na této akci (zde dominují plemena belgický a německý ovčák) není vůbec snadnou záležitostí, přesto se Katka rozhodla této jedinečné šance využít a zažít atmosféru jednoho z největších kynologických šampionátů. Nesmím také opomenout, že Katka 19.5.2018 startovala na MR ČR boxerklubu v IPO3 a zde bezkonkurenčně zvítězila.
 Všichni víme, že Martin Matoušek si 2. místem na výběráku zajistil postup na MR ČR IPO všech plemen. Tato akce má podobný termín pořádání s jinou významnou akcí, kterou je MM ČKNO 2018 (Mezinárodní mistrovství republiky německých ovčáků). Martin se rozhodl pro start na akci ČKNO, která se konala ve dnech 29.6. – 1.7.2018 v Horní Bříze. Zde se umístil na celkově 3. místě a tím postupuje na MS WUSV IPO (Mistrovství světa německých ovčáků) do Dánska. Z této soutěže má Martin nasbírané nějaké zkušenosti, protože se jí zúčastnil v roce 2013 v USA (Philadelphia) a zde se umístil celkově na 7. místě s nejlepší poslušností.
 Nesmím zapomenout na agility. Naše Marjánka Kociánová v červenci odjíždí do Holandska, kde nás bude reprezentovat na Mistrovství Evropy juniorů.
 Tolik z nejdůležitějších sportovních událostí. My ale také musíme zajišťovat běžný chod organizace. Do začátku prázdnin jsme uspořádali několik brigád, na kterých byla velká účast našich členů a potěšující bylo velké zastoupení agilit i flyballu. Asi největším počinem bylo zprovoznění druhé jímky odpadních vod, čímž se nám vyřešila dosavadní nedostatečná kapacita. Nyní už nebudeme muset nechávat vyvážet septik v průběhu větších akcí.


.
8.4.2018
 V Kutné Hoře probíhaly závody agility, ale já především sledoval dvě jiné události.
 V Třeboni probíhala první letošní výběrová soutěž pro Mistrovství ČR IPO všech plemen a ZKO Kutná Hora tam měla zastoupení ve startu Martina Matouška s fenou Německého ovčáka
Vicky Favory Cross. Bylo to její první vystoupení na velkém závodě a oba nám udělali velkou radost svým v celkovém pořadí 2. místem se ziskem 287 bodů. Za vítězem zaostali o pouhý jeden bod, takže opravdu skvělý výsledek. Velká gratulace a už se těšíme na Mistrovství ČR v polovině června.
 Druhou událostí bylo vystoupení naší členky Kateřiny Rackové ve Španělsku na Mistrovství světa ATIBOX IPO (plemeno Německý boxer). Katka před dvěma roky skončila na MS druhá a v loňském roce se v jedné z disciplín nezadařilo, takže to bylo bez umístění. Letos si to se svým psem Bosckoph Sir Chaplin vynahradila se vší parádou. 
MUDr. Kateřina Racková je Mistr světa !
Gratulujeme.
 
Martin Matoušek

Martin Matoušek

Katka Racková

Katka Racková

8.4.2018
 Máme za sebou jeden z velmi náročných víkendů. V Kutné Hoře nám začal sobotní brigádou, která byla zaměřená na přípravu závodů agility, ale udělalo se i mnoho jiné práce. Agility závody jejichž hlavním sponzorem bylo "PROFIZOO.cz" , byly pořádány s podporou města Kutná Hora a kdy dalšími partnery byli Mapes a Mira mar, proběhly v neděli 8.4.2018. Jako vždy se k nám sjeli závodníci z celé republiky, aby předvedli své umění. Určitě se bylo na co dívat a kdo přišel, zcela jistě nelitoval. Naši agiliťáci měli vše dobře připraveno a je vidět, že už jsou dobře sehraným týmem.
IMG_0778.JPG
IMG_0792.JPG
IMG_0793.JPG
IMG_0794.JPG
26.3.2018
 Blíží se konec března a před námi jsou první letošní akce. Proto je třeba areál po zimě uklidit, abychom se následně mohli věnovat přípravám na nadcházející události. V sobotu 24.3. proběhla první letošní brigáda, která byla zaměřená právě na tento úklid. Musím poděkovat všem přítomným za velký kus práce, kterou odvedli. Členů se sešlo hodně, někteří si přivedli i pomocníky. Když jsme odjížděli domů, bylo vše připraveno na neděli, kdy jsme pro krajskou organizaci pořádali zkoušky a prolongace figurantů. Účastníkům počasí příliš nepřálo, byla velmi nepříjemná zima.
 Velikonoce budou ve znamení tréninků jak sportovní kynologie, tak agility a hned další víkend je v sobotu brigáda a v neděli závody agility.
brigáda

brigáda

brigáda

brigáda

brigáda

brigáda

brigáda

brigáda

brigáda

brigáda

figuranti

figuranti

figuranti

figuranti

figuranti

figuranti

4.2.2018
 První měsíc roku 2018 je za námi a místo klasické zimy máme všude mokro a bláto. Při včerejším cvičení jsme sice měli pod mrakem, ale jinak vcelku snesitelně. Začátek sezóny se pomalu blíží, takže na nějaké lenošení není čas. Už v dubnu začnou "výběráky IPO", kde bychom měli hned na prvním vidět Martina Matouška a koncem dubna odjíždí Klára Matoušková na Mistrovství světa FMBB 2018 jako CZ 04. Na květen máme předběžně naplánovány zkoušky z výkonu..
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
Sobota 3.2.2018
31.12.2017
 Dnes končí rok 2017, který byl po sportovní stránce velice úspěšný. Nejdůležitější události letoška si každý může připomenout v předchozích příspěvcích této rubriky, kde jsou popsány pohromy, ale hlavně sportovní úspěchy jak sportu agility, tak sportovní kynologie. Ač sám nevím, co přinese další rok, chtěl bych popřát všem našim členům mnoho sportovního štěstí do roku 2018.
 Včera jsme se rozloučili se starým rokem jak jinak, než lehkým tréninkem a podobně začneme i rok následující..
IMG_0081.JPG
IMG_0121.JPG
IMG_0122.JPG
IMG_0144.JPG
IMG_0154.JPG
IMG_0096.JPG
IMG_0105.JPG
IMG_0135.JPG
IMG_0167.JPG
IMG_0176.JPG
IMG_0181.JPG
12.11.2017
  Ve dnech 4.11. - 5.11.2017 se konal poslední velký závod letošního roku - Mistrovství ČR stopařů IPO FH, na který se kvalifikovali dva naši členové. Martin Matoušek jako poslední Mistr republiky startoval na zelenou kartu a Martin Volše si účást zajistil svým umístěním v žebříčku výběrových soutěží.
 M. Volše vstoupil do soutěže hezkým sobotním výsledkem, kdy stopu dokončil s 92 body a do druhého dne nastupoval z průběžného 3. - 4. místa. Druhý den svou stopu absolvoval s 85 body, což ho sice v konečném pořadí odsunulo na celkově 6. místo, ale to je pro něho i Kutnou Horu velký úspěch.
 M. Matoušek první den obdržel 91 bodů, když si vybral svůj díl smůly při losování a neměl "štěstí" na kladeče stopy. Je to ale věc, která bohužel k těmto soutěžím tak nějak patří a nezbývá, než-li se s ní vyrovnat. Druhý den už předvedl nejlepší nedělní výkon startovního pole se ziskem 95 bodů, ale ztrátu ze dne prvního v tak vyrovnané konkurenci to nemohlo smazat. Po sečtení bodů se umístil na skvělém 3. místě, což je opět vynikající výsledek. Zde musím podotknout, že vítěz měl o jediný bod více a druhý v pořadí měl bodů stejně, jen lepší jednu ze stop, což rozhodlo o pořadí na stupních vítězů. Tento stav má pro Martina jeden velký následek, protože na Mistrovství světa postupují pouze první dva závodníci a M. Matoušek se tak ocitnul v roli náhradníka.
 Oběma našim reprezentantům gratuluji a přeji hodně úspěchů v následujícím roce.
.
.


.
IMG_9948.JPG
23.10.2017
 Ve dnech 21.10. - 22.10.2017 se konalo Mistrovství ČR BO (belgických ovčáků). Naše ZKO zde měla dvojnásobné zastoupení, startovala Klára Matoušková a Ondřej Lodinský. Při pátečním losování startovních čísel si Ondřej vylosoval číslo 1 a Klára číslo 45. Ondřej tím pádem nastupoval jako první na plac v sobotu ráno a předvedl parádní poslušnost ohodnocenou 92 body. Při obraně bohužel došlo k chybě, která je sice neobvyklá, ale také se stává - pes obíhá makety, při přemíře poslušnosti nezaregistruje figuranta a vrátí se k psovodovi. Tím pádem byla obrana ukončena s nulou a šance na dobrý výsledek zmizela. V neděli Ondřej s Girem nastupoval na stopu už poznamenán sobotou, přesto se Giro velice snažil a na pohled to byla velice hezká práce. Rozhodčí je ale blíž a viděla nějaké drobné chyby, takže po nějakých srážkách udělila 78 bodů. Ještě musím poznamenat, že Giro z Kovárny je varieta tervueren a těch se na soutěžích IPO3 nevidí mnoho - mají trošku jinou povahu než maliňáci.
 Klára s číslem 45 v sobotu zahajovala své vystoupení stopou, kde získala 93 bodů. Hezký začátek. V neděli se rozhodovalo "na place" a tam její Commandos de Alphaville Bohemia bývá velice dobrý. Potvrdil to už při poslušnosti a se ziskem 97 bodů se posunul blíže ke stupňům vítězů. Z obrany si Klára odnášela 95 bodů (nejlepší obrana byla 96 b.) a tím se v průběžném pořadí dostala na třetí místo. Všichni jsme velice napjatě čekali na výsledky tří psů, kteří mohli matematicky bednu ještě uzmout. Nakonec se pořadí neměnilo a Klára Matoušková s "Komíkem" se umístila na 3. místě Mistrovství republiky BO 2017, získala trofej za nejlepší poslušnost a hlavně si vybojovali postup na Mistrovství světa BO 2018.
 Blahopřejeme!!!

 Nyní je před námi Mistrovství ČR stopařů (4.11.- 5.11.2017), kde budeme mít také dva zástupce. Jednak to je současný mistr republiky Martin Matoušek a k němu se ve výběrových soutěžích probojoval Martin Volše. Hodně štěstí!


.
IMG_9790.JPG
IMG_9796.JPG
IMG_9824.JPG
IMG_9812.JPG
IMG_9856.JPG
IMG_9874.JPG
IMG_9956.JPG
9.10.2017
 Dnes ještě jedna, velice milá zpráva. V sobotu 7.10.2017 MUDr. Kateřina Racková se psem Bosckoph Sir Chaplin obhájila titul "Mistr republiky" plemene Německý boxer. Zároveň vyhrála ceny za nejlepší stopu, poslušnost i obranu - takže vyhrála vlastně všechno. BLAHOPŘEJEME !!!
  
22221847_10155906433282427_1085446001027504364_n.jpg
22221647_10155906433212427_9027444487383879345_n.jpg
.


9.10.2017
 Od posledního příspěvku uplynul více než měsíc, ale to není znamením, že se nic nedělo. V září jsme finišovali s přípravami Výběrové soutěže pro Mistrovství republiky stopařů. Po zhruba třinácti letech jsme v našem areálu pořádali soutěž celorepublikového formátu. Na náš pořadatelský návrat do vrcholových soutěží jsme si zvolili závod stopařů, protože zde se vzhledem k časové náročnosti sejde na víkend menší počet startujících. Tým kutnohorských kynologů se svého úkolu zhostil velice zodpovědně a na organizaci soutěže neudělal chybu. Myslím, že závodníci budou vzpomínat nejen na nedělní těžší terén, ale i na zázemí, které jsme jim připravili. V samotném závodě se představili dva naši členové - MUDr. Kateřina Racková a Martin Volše. V soutěži zvítězila Simona Janoušková a zajistila si postup na MČR stopařů. Ostatní si musí počkat na výsledky dalších "výběráků" a postoupit podle dosažených bodů. Ještě musím připomenout, že náš Martin Matoušek má jako úřadující mistr republiky účast na letošním mistrovství zajištěnou..
K. Racková

K. Racková

M. Volše

M. Volše

S. Janoušková

S. Janoušková

IMG_9612.JPG
A. Sucharda

A. Sucharda

Chvilka před stopou
M. Volše - hodnocení.JPG
IMG_9640.JPG
IMG_9663.JPG
1.9.2017
IMG_4700.JPG
Pozdrav z Belgie
Pozdrav z Belgie
 Ve dnech 24.8. - 27.8.2017 se v Beerse (Belgie) konal IFR IPO WCH 2017, což je Mistrovství světa Rottweilerů. Jedním ze čtyř reprezentantů ČR byla naše členka Romana Ouzká, která si postup zajistila 3. místem na Mistrovství ČR RTW v soutěži IPO3. Světového šampionátu se zúčastnilo 51 závodníků ze 14 zemí celého světa a naše Romča se zde rozhodně neztratila. Pro Romanu i jejího psa Yoshy Argi Horký dech to byl debut na soutěži této úrovně, přesto vše, včetně své mezi přáteli známé nervozity, zvládli a při postupném bodovém zlepšování v jednotlivých disciplínách se umístili v první polovině startujících. Za celou naši ZKO ji gratuluji a děkuji za reprezentaci ČR i ZKO K. Hora.
 
 


.
6.8.2017
 Po delší odmlce zde dnes máme něco z dění na kutnohorském cvičáku. Pauza nebyla způsobena tím, že by se nic nedělo, ale spíše naopak, bylo tolik práce, že nezůstala energie na aktualizaci našich stránek.
 Konečně můžeme odložit obavy z každého zafoukání větru, protože hrozba pádu dalších stromů na naše budovy je odstraněna, stromy jsou pokáceny. O reálnosti hrozby se nyní může každý přesvědčit pohledem na pařez topolu, který byl nakloněn nad ubytovnou. Strom vysoký hodně přes 30 metrů drželo deset centimetrů nezdravého dřeva po obvodu kmenu, celý vnitřek byl vyhnilý. Ten by už dlouho nestál a budova s novou střechou by byla na odpis. S úklidem těžebních zbytků jsme už začali a musíme to dokončit do šedesáti dnů, takže se ještě zapotíme. obdobná situace s úklidem nás bude očekávat ještě v období vegetačního klidu, protože se bude muset zabezpečit celý obvod cvičiště, kde se s každým rozmarem počasí ulomí nějaký strom nebo jeho část.
  Přes všechnu práci je ale nejdůležitější sport. Minule jsem psal o kvalifikování Marjánky Kociánové na Mistrovství Evropy juniorů v agility. Na této akci se naše členka rozhodně neztratila a přivezla z Lucemburska titul "Mistr Evropy v družstvech"!!!
  V období prázdnin na cvičišti probíhá několik výcvikových akcí kynologů ze spřátelených ZKO, ale snažíme se, aby to mělo minimální dopad na naše členy a jejich trénink. Na zkoušky z výkonu se dobře připravili Iva Čadinová (složila IPO1) a Martin Matoušek (složil IPO2). V srpnu odjíždí Romana Ouzká na Mistrovství světa RTW do Belgie, všichni ji držíme pěsti. Začali jsme také s přípravami na Výběrovou soutěž stopařů. Nesmíme nic podcenit a po několika letech se chceme vrátit úspěšně na scénu organizátorů celorepublikových akcí. Pro tuto akci rozšíříme naše stránky o další rubriku, takže více bude tam.
 

.
Areál
Areál
Areál
Areál
IMG_8894.JPG
IMG_8788.JPG
IMG_8764.JPG
IMG_8786.JPG
IMG_8893.jpg
IMG_8885.jpg
4.6.2017
 V současné době máme na cvičáku velice napilno s odstraňováním následků po spadlém stromu, aby areál byl připraven na nadcházející akce.
 Nejdříve se zmíním, co nás čeká po sportovní stránce, což je naším prioritním posláním. Tento měsíc bude probíhat Mistrovství ČR IPO CACT 2017 v Roudnici nad Labem (16.6. - 18.6.), kam se kvalifikovala Klára Matoušková. Dalším úspěchem naší organizace je kvalifikování Marjánky Kociánové (agility) na Mistrovství Evropy juniorů, které se bude konat v červenci v Lucembursku.
 V posledních týdnech proběhly dvě brigády, na kterých se kromě věcí dlouhodobě plánovaných prováděly hlavně práce na odstranění škod způsobených vyvráceným stromem. Na brigádách se sešlo poměrně hodně našich členů a vykonaná práce je hodně vidět. Na ubytovně se usilovně pracuje, je opravena zhruba polovina střechy. Včera jsme začali s opravou zničeného štítu, která je oproti očekávání složitější. Nyní už ale zbývá "jen" zakrýt palubkami, což bychom mohli stihnout v pondělí, maximálně v úterý. Musíme takto spěchat, aby areál byl do pátku připraven na nadcházející akce. V týdnu nás také bude čekat úklid, takže kdo by mohl přijít pomoci třeba ve čtvrtek odpoledne, bude vřele vítán.

.
oprava střechy

oprava střechy

oprava střechy

oprava střechy

oprava štítu

oprava štítu

oprava štítu

oprava štítu

úklid

úklid

brigáda

brigáda

13.5.2017
Další pohroma pro cvičák.
 Původně jsem na tomto místě chtěl psát o tréninku z posledního dubnového dne, ale bohužel musím psát o další pohromě, která postihla náš cvičák. Jsme nějakým magnetem na všemožné katastrofy a už začínám věřit, že nás postihne i sopečný výbuch nebo pád letadla. Měli jsme zde oheň, byli jsme vyplaveni a nyní nám do areálu na klubovnu a ubytovnu spadl velký strom - a to v době normálních podmínek, bylo takřka bezvětří. Obě budovy poškodil, předběžný odhad škody se pohybuje okolo sta tisíc. Náprava situace si pravděpodobně vyžádá částku vyšší.
 Okamžitě jsme začali pracovat a snažíme se předejít dalším škodám, které by přinesl déšť. Po odstranění padlého stromu jsme nejdříve opravili střechu na nové budově klubovny, takže zde už následné škody nehrozí. Horší situace je s budovou ubytovny. Zde je poškozena nejen krytina, ale i vazba a větve se dostaly i do interiéru. Budovu jsme v rámci možností zakryli plachtami, jenomže pro velký rozsah poškození nevíme, zda to bude stoprocentní. S opravou musíme velice spěchat.
 Děkuji všem, kteří se už do odstraňování škod zapojili a věřím, že další budou následovat..
IMG_8509.JPG
IMG_8510.JPG
IMG_8511.JPG
IMG_8517.JPG
IMG_8560.JPG
IMG_8572.JPG
IMG_8574.JPG
IMG_8584.JPG
IMG_8589.JPG
IMG_8548.JPG
IMG_8582.JPG
IMG_8606.JPG
17.4.2017
 Jsou to teprve tři dny, kdy jsem psal o úspěších našich členů a už mohu psát ve stejném duchu. Velikonoční dlouhý víkend přál našim členkám a po zásluze byly odměněny za nespočet tréninkových hodin, za svou trpělivost a hlavně výdrž při práci se svými psy.
 Začnu VS na Mistrvství ČR IPO všech plemen. Zde nastoupila Klára Matoušková a po skvělém výkonu zde zvítězila. V soutěži byla vyhodnocena za nejlepší poslušnost, měla nejlepší obranu a za vyhlášenou nejlepší stopou zaostala o jeden bod. Tímto výkonem se samozřejmě kvalifikovala na Mistrovství ČR IPO, které bude v červnu. Gratulujeme!
 V sobotu měla své vystoupení Romana Ouzká na Mistrovství ČR RTW v kategorii IPO3. I když k závodu nastupovala s trochou nervozity, podala ona i její pes očekávaný výkon a umístila se na skvělém 3. místě. Tímto výsledkem získala možnost odjet na Mistrovství světa RTW do Belgie. Gratulujeme!
foto: P. Fürstová, S. Rudolfová (Krchleby)
          P. Lodinský (Přestavlky)

 
 


.
Klára Matoušková
Klára Matoušková
Klára Matoušková
Klára Matoušková
Romana Ouzká
Romana Ouzká
Romana Ouzká
Romana Ouzká
Romana Ouzká
Romana Ouzká
Romana Ouzká
Romana Ouzká
Romana Ouzká
Romana Ouzká
Romana Ouzká
Romana Ouzká
Romana Ouzká
Romana Ouzká
Romana Ouzká
Romana Ouzká
Romana Ouzká
Romana Ouzká
ZKO K. Hora
ZKO K. Hora

zkoWEBLOGOmain_only.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one